Hvad kan en psykolog hjælpe med?

I en tid, hvor sundhedsforståelsen er blevet bredere, er der kommet øget fokus på vores livskvalitet og psykiske tilstand. Sundhed er ikke længere blot fravær af sygdom. I dag indeholder begrebet sundhed mange faktorer, som omhandler både den fysiske og psykiske tilstand. Man er ikke nødvendigvis rask bare fordi, at man ikke er syg. Hvis man lider af fobier, angst eller depressioner, er ens mentale tilstand påvirket. Det kan også dreje sig om lavt selvværd eller en særlig sensitivitet. Krise og sorg kan også påvirke ens velbefindende, så man ikke føler sig glad, tilpas og sund. Hvis man kan relatere til én eller flere af problemerne, kan en psykolog hjælpe ved brug af terapi.

Psykolog

En psykolog har kendskab til menneskets psyke og har derfor forståelse for, hvordan menneskets adfærd påvirkes af forskellige faktorer. Arbejdspladsen, familien eller venner kan alle være faktorer, som kan påvirke den mentale tilstand, hvis der er problemer eller et stresset miljø. Det kan være svært at sætte ord på sine følelser, når man er deprimeret, har angst eller er stresset. Mange er egentlig slet ikke klar over, hvad deres problem er, før de har besøgt en psykolog En psykolog benytter sig primært af samtaleterapi, hvor problemerne afklares i et behageligt miljø. Efter at psykologen har fået afklaret problemet, kan psykologen undersøge nærmere, hvorfor problemet opstår. Når årsagerne til problemet er fundet, kan psykologien give nogle redskaber, som man kan arbejde med for at minimere problemerne. Redskaberne skal hjælpe med at tackle problemet i hverdagen – både som forebyggelse, men også hvis problemet opstår akut. På denne måde lærer man, hvordan man selv kan arbejde sig ud af problemet og få det bedre. Samtaleterapien resulterer ofte i en personlig udvikling eller livsstilsændring, der er tilpasset efter behovet.

Psykologterapien hjælper netop med at finde årsagerne til problemet, så det er muligt at få en forståelse af selve problemet, så problemet kan mindskes og behandles. Herefter er det lettere at eksempelvis stoppe med at ryge, da de faktorer, som påvirker negativt, er fjernet. Hvis man ønsker hjælp til livsstilsændringer eller personlig udvikling, er det muligt at finde en psykolog til terapi i København og andre områder i landet. Det kan være praktisk at være tilknyttet en psykolog, som befinder sig centralt, så det ikke er noget problem at komme derhen, hvis man for eksempel oplever et akut problem. Hvis man eksempelvis bor på Nørrebro, bør en central psykolog på Nørrebro vælges, så hjælpen bliver så lettilgængelig som muligt.

Psykolog København
Nørrebrogade 8, 1. tv.
2200 Købehavn N
Tlf: 28 93 08 74