Få mere ro med mindfulness

Terapiformen mindfulness skaber fokus på sin egen bevidsthed. Terapiformen henvender sig både til det følelsesmæssige, tankemæssige og kropslige aspekt, da alle tre aspekter udgør en sammenhæng. Uro i et af aspekterne vil således påvirke de to andre aspekter, så bevidstheden ikke fungerer optimalt. Det er langt fra alle mennesker, hvor alle aspekter fungerer perfekt, men gennem en øget opmærksomhed på områderne er det muligt at forbedre balancegangen.

Mindfulness

Mental sundhed i fokus

Sundhed er ikke længere blot fravær af sygdom, men i dag spænder begrebet bredere ved, at der også er fokus på den mentale sundhed. Med tiden er det blevet langt mere acceptabelt at have mentale problemer, da det netop viser, at man fokuserer på sig selv for at forbedre sit velvære. Af den grund bliver der ofte søgt hjælp hos en professionel psykoterapeut på Østerbro, som kan hjælpe med at forbedre den mentale sundhed med mindfulness. Med en mental sundhed i balance vil følelser og tanker spille bedre sammen, hvilket også påvirker kroppen. Det kan være svært at adskille fysiske og psykiske problemer, men ofte vil en forbedring af den mentale tilstand også gavne den fysiske tilstand. Mindfulness, neuroaffektiv psykoterapi og andre former for psykoterapi er blevet meget populært, da den gavnfulde psykoterapi er et godt redskab til at kunne fokusere på de vigtige værdier i livet.

Hvad hjælper mindfulness med?

Mindfulness vil hjælpe med at skabe den ro, som mange personer mangler. Mindfulness øger bevidstheden om sig selv og sine behov. Selvindsigtens øges, og  der skabes forståelse for, hvad der er vigtigt i livet. Det bliver på den måde muligt at kunne styre sine tanker og følelser, så der er fokus på de positive aspekter samtidigt med, at de negative tanker og følelser får mindre og mindre plads. Mindfulness bliver redskabet til at acceptere sig selv, men også selv bestemme hvad, der får lov til at fylde i sindet.

Mindfulness kan hjælpe alle

Mindfulness er dog også gavnfuldt for personer, som ikke umiddelbart mener, at de er i ubalance. Mindfulness kan være gavnfuldt for alle, da det altid er sundt at mærke efter. Især personer med i stresset hverdag kan glemme at mærke efter, hvor mindfulness kan skabe den manglende ro. Det kan gøre det lettere at tackle hverdagens udfordringer, så der kan fokuseres på at få det bedste ud af nuet.

Ahrenkiel
Hornemansgade 17
2100 København Ø
28 77 28 78