Hvad indebærer kognitiv terapi?

kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, som mange psykologer benytter. Terapiformen er i stand til at forstå en persons adfærd og følelser i forhold til en given kontekst. Det er gennem den kognitive terapi muligt at bearbejde de problemer, som kan dominere i en persons liv. Kognitiv terapi er oplagt til at afhjælpe mange forskelle typer af problemer, og derfor tilrettelægger den kognitive psykolog i Århus den kognitive terapi efter typen af netop dit problem.

Angst:

Angst kan dominere hverdagen, så den angste person ændrer adfærd for at undgå en given situation. Det kan blandt andet dreje sig om angst i form af fobier for tandlæger eller fly, der gør, at situationen undgås. Angst forbundet med præstationer og eksamener kan også gøre livet svært. Når personer søger hjælp hos en psykolog i Århus angående angst kan der gennem kognitiv terapi gives redskaber, som gør det muligt at kontrollere angsten. På sigt er det endda muligt at blive helt fri for angsten, hvilket vil medføre en større frihed for den angstramte person.

Depression:

Tristhed, rastløshed og mangel på energi er nogle af de kendetegn, som identificeres med depression. Depression rammer personer i alle aldersgrupper, og personer vil blive påvirket på mange forskellige måder. Depression udspringer typisk af en række faktorer, som medfører en ond cirkel. Det er af den grund vigtigt at reagere hurtigt, hvis depression mistænkes. Med kognitiv terapi kan den onde cirkel stoppes med henblik på at finde årsagen, så det er muligt at forebygge mod, at depressionen opstår igen, hvilket desværre ofte er tilfældet for personer med ubehandlet depression. Samme teknik bruges eksempelvis også i forbindelse med bearbejdelse af stress.

Manglende selvværd:

Personer med manglende selvværd har dårlige tanker om sig selv, og med kognitiv terapi kan et bedre selvværd opnås. Selvværd omhandler om selvopfattelsen, og her kan opfattelsen af andres holdninger også i høj grad spille ind. I terapien vil der fokuseres på at ændre personens egne forventninger, værdier og eventuelle kritikpunkter med henblik på at opnå tilfredshed med sig selv. Med en bedre selvtillid er du som usikker person langt mere rustet til at møde livets udfordringer som en person med selvtillid. 

Sorg og livskriser:

På forskellige tidspunkter i livet vil de fleste personer opleve livskriser og traumatiske begivenheder, som kan medføre sorg. Det afhænger af personen, hvordan sorg tackles, men kan blandt andet kendes ved, at angst, søvnløshed og smerter i kroppen opstår efter begivenheden. Der er ikke altid tydelige tegn på konsekvenser af sorgen, men konsekvenserne kan med tiden blive slemme, hvis sorgen ikke bliver bearbejdet i tide. Gennem den kognitive terapi kan årsagen til din sorg findes, hvorefter det er muligt at få hjælp til at bearbejde sorgen, så den på sigt påvirker dit liv i mindre grad. Det er blandt andet nyttigt for børn med forældre, som gennemgår en skilsmisse. Terapien kan også bruges af par, hvor der er brug for terapi til at forbedre parholdet for at undgå en eventuelt krise.

Terapi til dit individuelle behov

Kognitiv terapi arbejder derfor ud for samme grundlæggende princip, men behandlingen vil blive tilpasset efter dit individuelle problem og behov.

 

Psykologhuset Sdr. Palæ

Sønder Alle 10, 3. tv.

8000 Aarhus C

86 12 08 38