Hvad er ADHD?

Hvad er ADHD

ADHD er en engelsk betegnelse for en neuropsykiatrisk lidelse, som står for Attention Deficit hyperactivity Disorder. Det er altså en psykisk tilstand, som gør, at personen har svært ved at opretholde opmærksomhed over en længere tidsperiode. Derudover kan personer med ADHD være meget impulsive, og enhver form for fokuseret aktivitet kan være en udfordring. ADHD og behandlingen af sygdommen er udbredt, da flere og flere personer bliver diagnosticeret med tilstanden. Det er især en udbredt sygdom inden for ungdomspsykiatrien, hvor behandlingsmetoderne er blevet mere intensiverede i de seneste år. Det kan være svært at præcisere nøjagtigt, hvad sygdommen kan gøre ved en person, men vi vil alligevel prøve at beskrive de mest overordnede symptomer på ADHD, og forklare hvad mulighederne for behandling er. Hvis du er interesseret i at vide mere om ADHD, så kan du læse med her.

Hvad gør ADHD ved en person?

ADHD kan være med til at gøre sociale spilleregler svære at afkode og forstå, for dem der døjer med den psykiatriske lidelse. På grund af disse vanskeligheder, kan børn have svært ved at følge med i skolen og senere hen i arbejdslivet, hvis ikke de bliver behandlet gennem medicinering eller terapi. Da der kan være forskellige grader af ADHD, kan det være svært præcist at måle, hvor meget sygdommen påvirker et barn, og hvilken slags behandling det skal gennemgå for at kunne følge de sociale regler.

Medicinering eller terapi?

Medicinering og terapi er de to mest normale metoder til at behandle ADHD på. Behandling af ADHD hos børn sker ofte gennem længerevarende terapisessioner, eller en medicin, som passer til barnets behov. Det skal dog understreges, at der endnu ikke er fundet konkrete beviser for, hvordan ADHD påvirker hjernen og vica versa. Derfor skal man som forældre være meget varsom med at diagnosticere sit barn før alle andre muligheder er udelukket. Det grundlæggende at forstår i denne forbindelse er, at de sociale spilleregler er menneskeskabte, og derfor ikke er universelle sandheder, som alle skal følge. Derfor vil der altid være nogle børn, som ikke kan fungere “normalt” på skolebænken, eller i en jobsammenhæng. Hvad der er normalt for nogle, vil være unormalt for andre, og denne forståelse kan være med til at belyse ADHD fra en helt anden vinkel. Børn, der bliver diagnosticeret med ADHD er nødvendigvis ikke syge, men afviger blot fra de normale spilleregler, som er blevet sat op for dem. Derfor skal man også tænke systemer og sociale spilleregler ind, før man diagnosticerer eller medicinerer sit barn for at have neuropsykologisk sygdom.

Centrum Børne- og ungdomspsykiatri
Bagsværd Hovedgade 119, 1. sal
2880 Bagsværd
44 44 46 48